ქართული | ENGLISH

ფასიანი ქაღალდების დამოუკიდებელი რეგისტრატორი სს"კავკასრეესტრი" ჩამოყალიბდა 1998 წლის 10 აპრილს... ვრცლად...

საიმედოობა და პროფესიონალიზმი

სიახლეები

24/04/2023
სს"კავკასრეესტრის" 2022 წლის ფინანსური ანგარიში


10/11/2022
შეტყობინება კავკასრეესტრის აქციონერთა საერთო კრების შესახებ


07/10/2022
შეტყობინება კავკასრეესტრის აქციონერთა საერთო კრების შესახებ


06/05/2022
შეტყობინება კავკასრეესტრის აქციონერთა საერთო კრების შესახებ


01/04/2022
სს"კავკასრეესტრის" 2021 წლის ფინანსური ანგარიში


01/04/2021
სს"კავკასრეესტრის" 2020 წლის ფინანსური ანგარიში


27/04/2020
სს"კავკასრეესტრის" 2019 წლის ფინანსური ანგარიში


02/04/2019
სს"კავკასრეესტრის" 2018 წლის ფინანსური ანგარიში


02/04/2018
სს"კავკასრეესტრის" 2017 წლის ფინანსური ანგარიში


11/05/2017
სს"კავკასრეესტრის" 2016 წლის ფინანსური ანგარიში


05/05/2016
სს"კავკასრეესტრის" 2015 წლის ფინანსური ანგარიში


05/05/2016
სს"კავკასრეესტრის" 2014 წლის ფინანსური ანგარიში


01/04/2013
სს"კავკასრეესტრის" 2012 წლის ფინანსური ანგარიში


08/06/2012
სს"კავკასრეესტრის" 2011 წლის ფინანსური ანგარიში (კორექტირებული)


27/02/2012
სს "საქართველოს ბანკის" აქციებზე სატენდერო შეთავაზება დასრულდა ვრცლად...

© Kavkasreestri / კავკასრეესტრი